Broad Nepal News

Ultrasonicly Fast,Birat Nagar News

Sunday, August 9, 2015

सिटिइविटी (CTEVT) को वेबसाईट Hack ह्याक।

सिटिइविटी (CTEVT) को वेबसाईट Hack  ह्याक।
By:ब्रोड नेपाल न्युज (बी एन एन)
आज बिहन ८:५६ मिनेट जादा CTEVT को ओफिस्यल वेबसाईट ह्याक भयेको छ।www.ctevt.org.np AviAn  नामक ह्याकर ले ह्यक गरेको छ।
आफुलाइ नेपाल साइबर आर्मी को बताउने AviAn ले येस्तो message सहित वेबसाईट ह्याक गरेको छ।screenshot

0 comments:

Post a Comment